Real Time Analytics

Tuyển dụng xà phòng rửa bát

Tuyển dụng xà phòng rửa bát

Cần tuyên 3 nhân viên thị trường xà phong rửa bát: 

Yêu cầu: ưa nhìn, tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệp trong lĩnh vực xà phòng rửa bát,